Nieuwsbericht

(terug)

Privacyverklaring

namens Bestuur, maandag 2 december 2019

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft ACKC een privacyverklaring opgesteld, waarin we u willen informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en waarvoor toestemming gegeven moet worden.

De AVG-wet heeft veel facetten, en veel gevolgen voor onze vereniging. Ondanks het feit dat ACKC al veel waarde hechtte aan de bescherming van uw persoonsgegevens, heeft het ons de nodige tijd gekost om dit in kaart te brengen en de nodige procesverbeteringen in gang te zetten. Ook was het lastig om vrijwilligers te vinden die zich hiermee bezig willen houden.

De privacyverklaring is hier te vinden: www.ackc.nl/privacyverklaring

Wij willen alle leden en vrijwilligers vriendelijk verzoeken om akkoord te geven voor de privacyverklaring door het invullen van dit toestemmingsformulier: forms.gle/rtjJSAVTFJttjwhX7

Alle leden en vrijwilligers van 16 jaar en ouder dienen dit toestemmingsformulier zelf in te vullen. Voor alle leden en vrijwilligers jonger dan 16 jaar dienen de ouders/verzorgers het toestemmingsformulier in te vullen voor elk kind apart.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de privacyverklaring of het toestemmingsformulier, neem dan contact met ons op.

Met sportieve groet,
Het bestuur

(terug)