Nieuwsbericht

(terug)

Pieter Lagendijk hoofdtrainer van ACKC

namens Bestuur, zaterdag 27 juli 2019

We zijn blij jullie het volgende te kunnen mededelen. Ingaande het komende seizoen wordt Pieter Lagendijk de nieuwe hoofdtrainer van ACKC. Ook verandert de technische commissie van samenstelling.

Hij is al een bekende binnen de club, omdat hij het afgelopen seizoen voor een deel de trainingen van ACKC 2 voor zijn rekening nam. Wij hebben er, mede op basis van onze ervaring daarmee, alle vertrouwen in dat hij een positieve impuls kan geven aan de selectie en door op een passende en opbouwende manier samen te werken met de spelers er een mooi en succesvol seizoen van zal maken.

Pieter zal worden geassisteerd door Geralt Meerman en ook Jaco van der Ham zal als de nieuwe trainer van ACKC 2 nauw met hem gaan samenwerken. Wij wensen hen veel succes.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om veranderingen binnen de technische commissie bekend te maken.
Na 7 jaar voorzitter te zijn geweest van de TC heeft Maarten Kammer te kennen gegeven daarmee te willen stoppen. Wij respecteren zijn beslissing en willen ook langs deze weg aan hem onze dank en erkentelijkheid uitspreken voor zijn grote inzet in al die jaren.

Ook Frank Mommers beÃĢindigt zijn TC-activiteiten; hij wordt het komende seizoen trainer van Nieuwerkerk A1, spelend in de A-hoofdklasse. Een mooie stap en een prachtige uitdaging voor hem. Wij danken hem voor zijn grote inzet voor de TC en wensen hem veel succes toe bij Nieuwerkerk.

Het doet ons genoegen mee te kunnen delen dat het is gelukt een nieuwe voorzitter van de technische commissie te vinden in de persoon van Peter Bults, voor velen bekend als getalenteerd korfballer en laatstelijk als trainer van ACKC 2. Ook Rien de Ruijter wordt lid van de technische commissie. Hij is al jaren actief in sportief Altena, onder andere als lid van de sportraad. Hij gaat zich met name richten op de verdere ontwikkeling van het TC-beleid. Wij wensen hen, samen met de andere commissieleden veel succes bij het uitvoeren van de voor onze vereniging zo belangrijke TC-taak.

Bestuur ACKC

(terug)