Nieuwsbericht

(terug)

Wijziging speelduur veld senioren en junioren en time-out

namens Technische Commissie, maandag 20 augustus 2018

Met ingang van het komende veldseizoen worden de wedstrijden van de senioren en A-jeugd ingekort naar 2x 30 minuten speeltijd. Ook zijn nu (alleen in het wedstrijdkorfbal) per ploeg en per wedstrijd 2 time-outs toegestaan.

Hiermee wordt de wedstrijdduur gelijk getrokken met die van de zaal. De aanpassing is een gevolg van de kleinere velden die nu bijna overal gehanteerd worden en een hogere intensiteit tot gevolg hebben.

De duur van de overige wedstrijden blijft ongewijzigd. Dat wil zeggen dat ook de B-teams 2x 30 minuten spelen, de C- en D-jeugd 2x 25 minuten en de E- en F-jeugd 4x 10 minuten.

De reglementen voor de time-out zijn gewijzigd, vorig seizoen voor beperkte klassen en nu is deze optie alle ploegen in het top- en wedstrijd-korfbal (ook jeugd) beschikbaar voor zowel de veld- en zaalcompetitie. Per ploeg zijn, per wedstrijd, twee time-outs toegestaan.

De scheidsrechter geeft door middel van het T-teken en tegelijkertijd een fluitsignaal het begin van de time-out aan. Na 50 seconden geeft de scheidsrechter door middel van een tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich dienen op te stellen. De wedstrijd dient uiterlijk 60 seconden na het begin van de time-out te worden hervat.

Indien er sprake is van een geblesseerde speler, die wordt verzorgd, kan een time-out pas worden aangevraagd nadat de behandeling is voltooid. Gedurende de verzorging van een geblesseerde speler moeten de spelers in hun vak en moet de coach op de bank blijven.

Na de time-out wordt het spel hervat op de plaats en op de wijze waarop het spel zou zijn hervat wanneer geen time-out had plaats gevonden. Na een time-out dient het spel eerst te worden hervat voordat een nieuwe time-out kan worden aangevraagd

Bij wedstrijden zonder schotklok is de time-out formeel een feit zodra de scheidsrechter het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het toestaan van een time-out heeft gegeven.

(terug)