Nieuwsbericht

(terug)

Vrijwilligersformulier

namens Vrijwilligerscommissie, dinsdag 11 april 2017

Help ons bij het vinden van de juiste vrijwilligers op de juiste plaatsen!

Beste bestuursleden en commissies,

Wij volgen de cursus ?Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd?. Centraal staat het werven van vrijwilligers voor onze vereniging. Met deze cursus hopen we voor onze vereniging op een flinke aanwas van vrijwilligers. Wij willen jullie informeren over de aanpak van deze cursus, omdat wij rekenen op ieders steun tijdens de uitvoering van deze methode.

Kort gezegd komt de aanpak er op neer dat:
- Wij alle bestaande vrijwilligerstaken in beeld brengen en een lijst maken van taken waarvoor wij nog vrijwilligers kunnen gebruiken
- Het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging in het zonnetje wordt gezet
- De wervingsactie door middel van een campagne onder de aandacht van de leden wordt gebracht
- Er vrijwilligers worden geworven door onze leden persoonlijk te benaderen
- Onze vereniging na afloop van de cursus niet alleen over meer vrijwilligers beschikt, maar ook vrijwilligersbeleid heeft ontwikkeld.

Wij verwachten dat wij met deze gestructureerde aanpak, met meer vrijwilligers, een nog bruisender vereniging tot stand brengen. Bij andere verenigingen heeft deze methode prima resultaten geboekt, dus dat moet bij onze vereniging zeker ook lukken!

We hebben daar wel jullie hulp bij nodig! We vragen aan jullie het volgende:
1. Het organigram (te vinden bij de downloads) voor je eigen commissie te controleren en eventueel aan te vullen of te corrigeren.
2. Inventariseren of er binnen jouw commissies nog openstaande vacatures zijn. Er zijn al enkele vacatures bij ons aangemeld, daarmee gaan we aan de slag. Mochten er nog nieuwe vacatures zijn dan deze s.v.p. bij ons aanmelden via het standaard vacatureformulier. Je kunt hiervoor de volgende link gebruiken: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw92qF1P1...

We gaan er vanuit dat jullie ons streven naar meer vrijwilligers ondersteunen. We vragen jullie om correcties en aanvullingen binnen 2 weken aan ons door te geven dat kan via een mailtje naar vrijwilligers@ackc.nl.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Met sportieve groeten,

Helga de Peuter
Liesbeth van der Wiel
Karin Zegwaard

(terug)