Nieuwsbericht

(terug)

Bericht van het bestuur

namens Bestuur, donderdag 1 december 2016

Zoals bekend heeft Sandra van der Zouwen dit jaar haar taken als bestuurslid neergelegd. Als bestuur hebben we Martin Arendse bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur. We zijn hier uiteraard ontzettend blij mee.

Wanneer tussentijds een bestuurslid zijn of haar taken neerlegt dan kan, conform de statuten, het bestuur een nieuwe kandidaat voorstellen middels publicatie in het officiŽle orgaan van de vereniging. Omdat wij op dit moment als bestuur niet compleet zijn, willen we niet wachten tot de volgende ALV met het aanstellen van een nieuw bestuurslid. Wij stellen daarom bij deze Martin Arendse voor als kandidaat-bestuurslid.

De statuten voorzien in de mogelijkheid dat minstens 5 stemgerechtigde leden een tegenkandidaat voorstellen. Is dit binnen 4 weken na deze publicatie (dat wil zeggen: uiterlijk donderdag 29 december aanstaande) niet gedaan, dan wordt Martin geacht te zijn gekozen en is het bestuur weer compleet. In geval van een tegenkandidaat dient er binnen 6 weken een ALV uitgeschreven te worden voor verkiezing.

Namens het bestuur
Shanna Kammer-Nieuwenhuizen

(terug)