Lid worden

Meetrainen

Ben je enthousiast geworden over de sport korfbal en lijkt het je leuk om eens te komen trainen? Neem dan even contact op met een van de onderstaande personen. Je bent altijd welkom om een keer mee te komen trainen.

  • Juliëtte Verschoor (0183-403997, voor jeugdleden)
  • Stefan de Jong (06-12035102, voor volwassenen)

Missie

De Almkerkse Christelijke Korfbal Club draagt bij aan de ontwikkeling van haar leden door zowel prestatiegericht als recreatief korfbal aan te bieden. ACKC is een korfbalvereniging waar korfbal én sociale activiteiten centraal staan, een vereniging waar we omzien naar elkaar.

Visie

ACKC wil een sterke, sociale, maatschappelijk betrokken vereniging zijn en blijven. We bieden korfbal afgestemd op de wensen en behoeften van onze leden en willen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leden, op korfbalgebied als ook m.b.t. gezondheid en bewegen. We willen daartoe dan ook:

  • Over de gehele breedte van de vereniging spelen op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van andere, qua omvang vergelijkbare verenigingen in de regio.
  • Dat door de teams attractief en sportief korfbal gespeeld wordt, zodat onze leden in en buiten het veld de korfbalsport positief beleven.
  • Dat alle mensen die bij de vereniging betrokkenen zijn trouwe volgers worden, zijn en blijven, wat bijdraagt - samen met andere (recreatieve) activiteiten van de vereniging - aan het binden/boeien van leden en niet leden (ouders, sponsoren, en andere belangstellenden).

Alle betrokkenen worden zoveel als kan, of wenselijk is, op meerdere manieren ingezet voor, c.q. deelgenoot gemaakt bij, de vereniging en/of de korfbalsport, waardoor ACKC optimaal kan presteren en beheerst kan groeien.

Lidmaatschap

Tenue: Het gehele tenue (broek/rok en shirt) wordt door de vereniging beschikbaar gesteld, hiervoor wordt een tenuebijdrage gevraagd van €12,- per seizoen per spelend lid.

Aanvang Betaling: Maand van aanmelding.

Bedrag per maand:

Seniorenop 1 jan. 19 jaar of ouder € 16,50
Juniorenop 1 jan. 16 jaar of ouder, maar nog geen 19 jaar € 11,50
Aspirantenop 1 jan. 12 jaar of ouder, maar nog geen 16 jaar € 9,00
Pupillenop 1 jan. jonger dan 12 jaar € 7,75
KaboutersKabouterkorfbal tot 6 jaar € 3,50
Midwekersspelen alleen door de week € 9,00
Overige ledenmaken geen gebruik van trainings- en speelmogelijkheden € 6,75
Maximum bedrag per maand per gezin met alleen de kinderen van 18 jaar
en jonger en thuis wonende studenten:
€ 38,50

Hoe betalen: Uitsluitend per maand via automatische bankincasso. Een formulier hiervoor is onderaan deze pagina te downloaden. De tenuebijdrage wordt ook via de automatische incasso geïnd.

Opzeggen: Voor 1 juni bij ledenadministratie@ackc.nl. Bij opzegging gedurende de competitie dient de contributie tot 30 juni betaald te worden. (Bijzondere omstandigheden daargelaten, maar dit is altijd ter beoordeling van het bestuur.) Dit is omdat bij opzeggen na 1 juni, ACKC voor jou nog een heel seizoen moet betalen aan de korfbalbond.

Wijzigingen: Deze gaan in op 1 augustus (bij aanvang nieuw seizoen), wanneer men bijvoorbeeld van pupillen- aspirantenlid wordt.

Zijn er nog vragen, dan kun je deze altijd aan de penningmeester stellen: Marc Mommers, tel. 0183-405151.

Inschrijven

Als je je wilt inschrijven voor lidmaatschap van ACKC, kun je de volgende zaken opsturen aan
Annemiek van Breugel, Voorstraat 29, 4286 AK, Almkerk (kan ook per e-mail naar ledenadministratie@ackc.nl):

  • Een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (downloaden, uitprinten en volledig invullen)
  • Een ingevuld en ondertekend incassoformulier (downloaden, uitprinten en het groene gedeelte volledig invullen)
  • Een pasfoto (alleen als je wedstrijden gaat spelen; de pasfoto is voor de spelerskaart)