Instructies diensten veldcompetitie

Bardienst / keukendienst

 • Je zorgt natuurlijk dat je op tijd bent. De tijden zijn aangegeven in het competitieprogramma op de site
 • Einde laatste bardienst is in principe een uur na de laatste wedstrijd/training/bespreking.
 • Als je niet kunt of niet op tijd kunt zijn, zorg je zelf voor een (gelijkwaardige) vervanger of vervangster door tijdig / tijdelijk iemand anders te vragen of met iemand te ruilen. Het feit dat je in een ander team moet/wilt invallen, betekent niet dat daardoor jouw bardienst vervalt, dus ook dan een vervanger regelen.
 • Eerste bardienst sleutel en wisselgeld en formulier ophalen bij Nynke van Rijswijk (Sportlaan 96 in Almkerk); bij aanvang bardienst wisselgeld controleren en beiden tekenen formulier voor deze controle; spoelbakkraan open draaien.
 • Voor aanvang van de bardienst alle toiletten (ook die van de kleedkamers) controleren op voldoende toiletpapier en voldoende papieren handdoekjes en zeep. Even een scheutje bleekwater in de wc-pot gieten. Voorraad voor de toiletten ligt in de berging schoonmaak (via scheidsrechter ruimte).
 • Meteen bij het begin de koffieautomaat aanzetten (boiler moet opwarmen)
 • Thee zetten voor spelende C-teams en hoger, limonade klaarzetten voor F- t/m D-teams.
 • Tussendoor zorgen dat afval en de glazen e.d. opgehaald worden. Doekjes over de tafels halen. Alleen de mensen van de bardienst achter de bar. Regelmatig alle kleedkamers controleren, vooral als de tegenpartij op punt staat te vertrekken.
 • Op zaterdagen na 12:00 uur kan de frituurpan aan.
 • Na elke bardienst even de keuken, de kantine en achter de bar vegen.
 • Aan het einde van de laatste bardienst:
  • Stekkers van de apparaten eruit; bar en keuken netjes achterlaten
  • inhoud koelkasten aanvullen
  • Alle vuilnisbakken legen (ook in de kleedkamers) en nieuwe plastic zakken in vuilnisbakken doen; alle toiletten (ook die van de kleedkamers) spoelen en even een scheutje bleekwater in de wc-pot gieten
  • Alle kleedkamers even nakijken
  • Alle lichten uit en afsluiten (alle deuren van materiaalhok, container, kleedkamer, bestuurskamer, keuken en kantine) en ventilatieknoppen uitzetten!
  • Let op het afsluiten van alle deuren (ook die in de gang bij de kleedkamers)! Ook de 2 poorten in het hek op slot doen!
  • Kassa leeghalen, tellen, noteren op formulier, tekenen, wisselgeld, formulier en sleutels afleveren bij Nynke van Rijswijk (Sportlaan 96 in Almkerk).
 • Voor vragen kun je altijd terecht bij de barcommissie: contactpersoon Nelleke Opendorp.