Mededelingen zaalcompetitie

Algemene mededelingen

 1. Door het bestuur van ACKC is een zaalcommissaris aangesteld (zie programma). Deze heeft de algehele leiding (zie taakomschrijving).
 2. Twee zaalwachten assisteren de zaalcommissaris. De taken van de zaalwacht zijn:
  • het plaatsen, wisselen en opruimen van palen en korven;
  • de ontvangst van de scheidsrechters en gastverenigingen;
  • het toezicht op het gebruik van de twee inspeelballen en de wedstrijdbal;
  • het bijhouden van de stand en de tijd;
  • het noteren van de eindstanden van de wedstrijden;
  • het toezicht houden op het gedrag van spelers toeschouwers in kleedkamers en zaal;
  De zaalwachten kunnen niet afschrijven, eventueel wel onderling ruilen. NB: De zaalwachten zorgen ervoor dat de speelballen bij het begin van de wedstrijden ingenomen worden. Tijdens de wedstrijden mag er niet ingeschoten of ingegooid worden. Warmlopen is alleen toegestaan in Giessen (aan zijkanten langs de tribune).
 3. Schoenen met zwarte zolen die afgeven zijn in "De Jager" en in "'t Verlaat" verboden. Dit geldt ook voor de meeste andere hallen.
 4. De F-pupillen spelen hun thuiswedstrijden in "'t Verlaat" te Almkerk. (tel. 0183-402992) De E-pupillen spelen afhankelijk van het programma in "'t Verlaat" of in Giessen. De overige teams spelen hun thuiswedstrijden in Giessen. (tel. 0183-442085) Het vervoer naar de thuiswedstrijden wordt niet door de vereniging geregeld. Maak zonodig zelf afspraken.
 5. Bij uitwedstrijden vertrekken de teams vanaf de Sportzaal 't Verlaat in Almkerk.
 6. Het vervoer van de jeugdteams wordt verzorgd door de ouders. Zij worden bij toerbeurt gevraagd te rijden. Bij verhindering graag zelf ruilen en dit doorgeven aan Juliëtte Verschoor (0183 - 403997). Het is niet mogelijk om af te schrijven voor het vervoer.
 7. Kun je echt niet spelen, geef dit dan door aan de teamcoördinator (senioren en A-teams) of aan Juliëtte (jeugdteams). Afmelden het liefst via email, dit moet altijd voor woensdag 18:00 uur verstuurd zijn. Het emailadres is: wedstrijdsecretariaat@ackc.nl. Telefonisch afmelden kan alleen op woensdag tussen 18:00 -21:30 uur op telefoonnummer 0183 403997. Schrijf zo vroeg mogelijk en alleen in uiterste gevallen af!
 8. De jeugdwedstrijden worden gefloten door ACKC-leden. In het programma staat aangegeven welke wedstrijden je moet fluiten. Afschrijven is, behoudens zeer dringende gevallen (ziekte e.d.) niet mogelijk. Onderling ruilen kan natuurlijk wel, maar geef dit dan wel even door aan Stefan (stefan-de-jong@hotmail.com, 06-12035102) voor senioren en A-jeugd of Juliëtte (403997) voor jeugdteams.
 9. Kom op tijd voor de trainingen en de wedstrijden; bij verhindering voor trainingen ook afschrijven, bij de trainers!
 10. De geruilde wedstrijdformulieren worden in Giessen direct na de wedstrijd afgegeven aan de zaalcommissaris. De aanvoerders/leiders zijn hiervoor verantwoordelijk.
 11. In Almkerk zorgt de zaalwacht ervoor dat de wedstrijdformulieren nog dezelfde dag bij Vera van der Meijden in de brievenbus terecht komen (Sportlaan 22, 4286 ET, Almkerk).
 12. De mappen met spelerskaarten van B1 t/m F moeten ook in de brievenbus bij Vera van der Meijden. Dus niet zomaar in de sportzaal laten liggen!
 13. De MAP met toebehoren voor de zaalwedstrijden (programma, telefoonnummers, reserve formulieren, strafformulieren, gele en rode kaarten, etc.) ligt in de grote kast in de beheerdersruimte!

Richtlijnen voor zaalcommissarissen

 1. Herkenbaar;
 2. Aanwezigheid (moet altijd aanwezig zijn in de zaal);
 3. Weet hebben van: het wedstrijdprogramma, namen van scheidsrechters, plaats verbandtrommel, eisen aan schoeiseltypen, plaats van spelmateriaal, plaats van telefoon en eventueel belangrijke telefoonnummers, gang van zaken m.b.t. het gebruik van scorebord;
 4. Moet beslissingen nemen in de volgende gevallen:
  • wanneer wedstrijden beëindigd dienen te worden: Wanneer een zaalkorfbalwedstrijd te laat begint en niet volledige uitgespeeld kan worden. In dat geval wordt de tweede speelhelft ingekort met de tijdsduur die ligt tussen de vastgestelde en de werkelijke aanvangstijd;
  • aanwijzen van vervangende scheidsrechter in gevallen van scheidsrechter niet opkomen dagen (er dient ten alle tijden gespeeld te worden);
 5. Heeft de beschikking over:
  • een stel gele en rode kaarten;
  • programmaboekje van de competitie;
  • districtsadreslijst, strafformulieren;
  • De verschillende gegevens zijn te vinden in de zaalmap;
 6. Als ACKC 1 gespeeld heeft de stand van deze wedstrijd doorgeven aan de beheerder;
 7. De wedstrijdboekjes van B t/m F bij Vera van der Meijden in de brievenbus doen;
 8. De wedstrijdmappen van S1 t/m A3 kunnen bij het team blijven;
 9. De laatste zaalcommissaris zorgt ervoor dat de wedstrijdformulieren nog dezelfde dag bij Vera van der Meijden in de brievenbus terecht komen (Sportlaan 22, 4286 ET, Almkerk).

De lijst hierboven is een beknopte versie van de taken. Zijn er nog vragen, neem dan even contact op met Stefan de Jong (06-12035102).

Richtlijnen voor Sportzaal 't Verlaat

In tegenstelling tot andere jaren, zal er vanaf nu streng op navolging worden gelet, cq opgetreden. Hieronder volgen de regels:

 1. Geen kinderen/ouderen op de toestellen in de open berging;
 2. Geen eet/drinkwaar in de sportzaal;
 3. Niet met ballen in de kleedkamers/douches;
 4. Niet met straatschoenen in de sportzaal;
 5. Spelers via de gang naar de kleedkamers, vandaar naar de sportzaal;
 6. Trainers/coaches zaalschoenen aan, evenals zaalwachten;
 7. Degenen die niet spelen/trainen mogen uitsluitend op de tribune;
 8. Gebruikte materialen netjes opbergen, palen volgens schema, ballen in de ACKC-kast;
 9. Sleutel van de gesloten berging en de sleutel van de ACKC-kast halen en inleveren, uitsluitend bij de beheerder.

Richtlijnen voor Sporthal de Jager

Hieronder volgen de regels:

 1. Niet met ballen in de kleedkamers/douches;
 2. Niet met straatschoenen in de sportzaal;
 3. Trainers/coaches zaalschoenen aan, evenals zaalcommissarissen en zaalwachten;
 4. Het is alleen toegestaan om op tribunes te gaan zitten als ze uitgeschoven zijn;
 5. Gebruikte materialen netjes opbergen, ballen in de ACKC-kast en de Korfven in de bergruimte;
 6. Voor de trainingen maximaal 10 minuten voor de trainingstijd in de zaal;
 7. Zo snel mogelijk douchen na de laatste wedstrijd/training, maximaal 30 minuten: 18:30 laatste wedstrijd afgelopen, dan tot maximaal 19:00 in de doucheruimte;

Spelbepalingen

De juiste veldgrootte, paalhoogte, balgrootte, wedstrijdduur, strafworpen en aantal wissels verschillen per klasse/leeftijdscategorie en tussen veld en zaal. Dit staat allemaal in de spelbepalingen van het KNKV:
spelbepalingen-2015.pdf.

Teamcoördinatoren

De spelers en speelsters van ACKC's senioren- en junioren teams schrijven bij verhindering zo spoedig mogelijk af bij hun teamcoördinatoren; uiteraard blijft dit beperkt tot uitzonderlijke situaties.

De teamcoördinatoren zorgen altijd zelf voor complete teams, inclusief reserves. Dit gebeurt altijd in overleg met collega coördinatoren en/of de wedstrijdsecretaris (Stefan de Jong). De laatste behoudt samen met de TC bij voorkomende problemen steeds het recht tot "overrulen".

De wekelijkse teamsamenstellingen (inclusief reserves) worden in beginsel op donderdagavond, maar uiterlijk vrijdagavond 18:30 uur doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris. Bij doordeweekse wedstrijden uiterlijk één dag van te voren. Dit moet per email aan Stefan de Jong (e-mail: stefan-de-jong@hotmail.com)

Afzeggen voor wedstrijden B t/m F

Dit is telefonisch alleen mogelijk op woensdag van 15:00 tot 21:30 uur; verder kun je je afmelden d.m.v. een briefje wat je aan Juliëtte kunt geven. Ook is het mogelijk om je via e-mail af te schrijven. Dit kan via het volgende e-mail adres: wedstrijdsecretariaat@ackc.nl
Echter een afschrijving is pas definitief als deze ook bevestigd is door Juliëtte. Via de e-mail afschrijven MOET uiterlijk voor woensdag 12:00 uur.

Is het bekend dat je een bepaalde wedstrijd niet kunt spelen, meld dit dan zo vroeg mogelijk! Bij late afmeldingen moet er vaak nog veel geregeld worden om alle ploegen ook te laten spelen. Dit vergt vaak veel tijd en uiteindelijk veel frustratie bij Juliëtte.

Bij een te late onterechte afmelding, zal dit consequenties geven bij het aanwijzen van de chauffeurs bij uitwedstrijden. Er wordt dan een of meerdere EXTRA rijbeurten bij late afmeldingen ingedeeld!

Afzeggen voor de trainingen:
Denken jullie eraan om even je trainer te bellen als je echt niet kan komen!