Mededelingen veldcompetitie

Bardienst / keukendienst

 • Je zorgt natuurlijk dat je op tijd bent. De tijden zijn aangegeven in het competitieprogramma op de site
 • Einde laatste bardienst is in principe een uur na de laatste wedstrijd/training/bespreking.
 • Als je niet kunt of niet op tijd kunt zijn, zorg je zelf voor een (gelijkwaardige) vervanger of vervangster door tijdig / tijdelijk iemand anders te vragen of met iemand te ruilen. Het feit dat je in een ander team moet/wilt invallen, betekent niet dat daardoor jouw bardienst vervalt, dus ook dan een vervanger regelen.
 • Eerste bardienst sleutel en wisselgeld en formulier ophalen bij Nynke van Rijswijk (Sportlaan 96 in Almkerk); bij aanvang bardienst wisselgeld controleren en beiden tekenen formulier voor deze controle; spoelbakkraan open draaien.
 • Voor aanvang van de bardienst alle toiletten (ook die van de kleedkamers) controleren op voldoende toiletpapier en voldoende papieren handdoekjes en zeep. Even een scheutje bleekwater in de wc-pot gieten. Voorraad voor de toiletten ligt in de berging schoonmaak (via scheidsrechter ruimte).
 • Meteen bij het begin de koffieautomaat aanzetten (boiler moet opwarmen)
 • Thee zetten voor spelende C-teams en hoger, limonade klaarzetten voor F- t/m D-teams.
 • Tussendoor zorgen dat afval en de glazen e.d. opgehaald worden. Doekjes over de tafels halen. Contant afrekenen. Alleen de mensen van de bardienst achter de bar. Regelmatig alle kleedkamers controleren, vooral als de tegenpartij op punt staat te vertrekken.
 • Op zaterdagen na 12:00 uur kan de frituurpan aan.
 • Na elke bardienst even de keuken, de kantine en achter de bar vegen.
 • Aan het einde van de laatste bardienst:
  • Stekkers van de apparaten eruit; bar en keuken netjes achterlaten
  • inhoud koelkasten aanvullen
  • Alle vuilnisbakken legen (ook in de kleedkamers) en nieuwe plastic zakken in vuilnisbakken doen; alle toiletten (ook die van de kleedkamers) spoelen en even een scheutje bleekwater in de wc-pot gieten
  • Alle kleedkamers even nakijken
  • Alle lichten uit en afsluiten (alle deuren van materiaalhok, container, kleedkamer, bestuurskamer, keuken en kantine) en ventilatieknoppen uitzetten!
  • Let op het afsluiten van alle deuren (ook die in de gang bij de kleedkamers! Ook de 2 poorten in het hek op slot doen!
  • Kassa leeghalen, tellen, noteren op formulier, tekenen, wisselgeld, formulier en sleutels afleveren bij Nynke van Rijswijk (Sportlaan 96 in Almkerk).
 • Voor vragen kun je altijd terecht bij de barcommissie: contactpersoon Nelleke Opendorp.

Mededelingen

 1. Het vervoer van de jeugdteams wordt verzorgd door de ouders. Zij worden bij toerbeurt gevraagd te rijden. Bij verhindering graag zelf ruilen en dit doorgeven aan Juliëtte Verschoor (0183 - 403997). Het is niet mogelijk om af te schrijven voor het vervoer!
 2. Kun je echt niet spelen, geef dit dan door aan de teamcoördinator (senioren en A-teams). Voor de jeugdteams B t/m F moeten jullie dit doen bij Juliëtte. Dit laatste is telefonisch alleen mogelijk op woensdag van 15:00 tot 21:30 uur; verder kun je je afmelden d.m.v. een briefje wat je aan Juliëtte kunt geven. En via het mailadres (tot woensdag 12:00) wedstrijdsecretariaat@ackc.nl. Dit is alleen geldig als er ook een bevestiging is geweest! Schrijf zo vroeg mogelijk en alleen in uiterste gevallen af! Bij late afmeldingen is het mogelijk dat er consequenties verbonden aan zijn. Zie kopje Teamcoördinatoren.
 3. De verenigingsverplichtingen en de jeugdwedstrijden worden gefloten door ACKC-leden. In het programma staat aangegeven welke wedstrijden je moet fluiten. Afschrijven is, behoudens zeer dringende gevallen (ziekte e.d.) niet mogelijk. Onderling ruilen kan natuurlijk wel, maar geef dit dan wel even door aan competitie@ackc.nl. Kom op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
 4. Ook voor de bardiensten geldt: zorg bij verhindering zelf voor een (gelijkwaardige) vervanger. Geef dit dan ook even door op competitie@ackc.nl. De bardiensten worden gedeeltelijk ondersteund door de commissie zelf. Mocht er een beroep op je worden gedaan, dan zet je je natuurlijk wel even in voor onze club.

Spelbepalingen

De juiste veldgrootte, paalhoogte, balgrootte, wedstrijdduur, strafworpen en aantal wissels verschillen per klasse/leeftijdscategorie en tussen veld en zaal. Dit staat allemaal in de spelbepalingen van het KNKV:
spelbepalingen-2015.pdf.

Teamcoördinatoren

De spelers en speelsters van ACKC's senioren- en junioren teams schrijven bij verhindering zo spoedig mogelijk af bij hun teamcoördinatoren; uiteraard blijft dit beperkt tot uitzonderlijke situaties.

De teamcoördinatoren zorgen altijd zelf voor complete teams, inclusief reserves. Dit gebeurt altijd in overleg met collega coördinatoren en/of de wedstrijdsecretaris (Stefan de Jong). De laatste behoudt samen met de TC bij voorkomende problemen steeds het recht tot "overrulen".

De wekelijkse teamsamenstellingen (inclusief reserves) worden in beginsel op donderdagavond, maar uiterlijk vrijdagavond 18:30 uur doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris. Bij doordeweekse wedstrijden uiterlijk één dag van te voren. Dit moet per email aan Stefan de Jong (e-mail: stefan-de-jong@hotmail.com)

Afzeggen voor wedstrijden B t/m F

Dit is telefonisch alleen mogelijk op woensdag van 15:00 tot 21:30 uur; verder kun je je afmelden d.m.v. een briefje wat je aan Juliëtte kunt geven. Ook is het mogelijk om je via e-mail af te schrijven. Dit kan via het volgende e-mail adres: wedstrijdsecretariaat@ackc.nl
Echter een afschrijving is pas definitief als deze ook bevestigd is door Juliëtte. Via de e-mail afschrijven MOET uiterlijk voor woensdag 12:00 uur.

Is het bekend dat je een bepaalde wedstrijd niet kunt spelen, meld dit dan zo vroeg mogelijk! Bij late afmeldingen moet er vaak nog veel geregeld worden om alle ploegen ook te laten spelen. Dit vergt vaak veel tijd en uiteindelijk veel frustratie bij Juliëtte.

Bij een te late onterechte afmelding, zal dit consequenties geven bij het aanwijzen van de chauffeurs bij uitwedstrijden. Er wordt dan een of meerdere EXTRA rijbeurten bij late afmeldingen ingedeeld!

Afzeggen voor de trainingen:
Denken jullie eraan om even je trainer te bellen als je echt niet kan komen!