Mededelingen veldcompetitie

Mededelingen

  • Het vervoer van de jeugdteams wordt verzorgd door de ouders. Zij worden bij toerbeurt gevraagd te rijden. Bij verhindering graag zelf ruilen en dit doorgeven aan Juliëtte Verschoor (0183 - 403997). Het is niet mogelijk om af te schrijven voor het vervoer!
  • Kun je echt niet spelen, geef dit dan door aan de teamcoördinator (senioren en A-teams). Voor de jeugdteams B t/m F moeten jullie dit doen bij Juliëtte. Dit laatste is telefonisch alleen mogelijk op woensdag van 15:00 tot 21:30 uur; verder kun je je afmelden d.m.v. een briefje wat je aan Juliëtte kunt geven. En via het mailadres (tot woensdag 12:00) wedstrijdsecretariaat@ackc.nl. Dit is alleen geldig als er ook een bevestiging is geweest! Schrijf zo vroeg mogelijk en alleen in uiterste gevallen af! Bij late afmeldingen is het mogelijk dat er consequenties verbonden aan zijn.
  • De verenigingsverplichtingen en de jeugdwedstrijden worden gefloten door ACKC-leden. In het programma staat aangegeven welke wedstrijden je moet fluiten. Afschrijven is, behoudens zeer dringende gevallen (ziekte e.d.) niet mogelijk. Onderling ruilen kan natuurlijk wel, maar geef dit dan wel even door aan scheidsrechters@ackc.nl. Kom op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
  • Ook voor de bardiensten geldt: zorg bij verhindering zelf voor een (gelijkwaardige) vervanger. Geef dit dan ook even door op kantinecommissie@ackc.nl. De bardiensten worden gedeeltelijk ondersteund door de commissie zelf. Mocht er een beroep op je worden gedaan, dan zet je je natuurlijk wel even in voor onze club.

Afzeggen voor wedstrijden B t/m F

Dit is telefonisch alleen mogelijk op woensdag van 15:00 tot 21:30 uur; verder kun je je afmelden d.m.v. een briefje wat je aan Juliëtte kunt geven. Ook is het mogelijk om je via e-mail af te schrijven. Dit kan via het volgende e-mail adres: wedstrijdsecretariaat@ackc.nl
Echter een afschrijving is pas definitief als deze ook bevestigd is door Juliëtte. Via de e-mail afschrijven MOET uiterlijk voor woensdag 12:00 uur.

Is het bekend dat je een bepaalde wedstrijd niet kunt spelen, meld dit dan zo vroeg mogelijk! Bij late afmeldingen moet er vaak nog veel geregeld worden om alle ploegen ook te laten spelen. Dit vergt vaak veel tijd en uiteindelijk veel frustratie bij Juliëtte.

Bij een te late onterechte afmelding, zal dit consequenties geven bij het aanwijzen van de chauffeurs bij uitwedstrijden. Er wordt dan een of meerdere EXTRA rijbeurten bij late afmeldingen ingedeeld!

Afzeggen voor de trainingen:
Denken jullie eraan om even je trainer te bellen als je echt niet kan komen!