Clubgeschiedenis

Missie

De Almkerkse Christelijke Korfbal Club draagt bij aan de ontwikkeling van haar leden door zowel prestatiegericht als recreatief korfbal aan te bieden. ACKC is een korfbalvereniging waar korfbal én sociale activiteiten centraal staan, een vereniging waar we omzien naar elkaar.

Visie

ACKC wil een sterke, sociale, maatschappelijk betrokken vereniging zijn en blijven. We bieden korfbal afgestemd op de wensen en behoeften van onze leden en willen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leden, op korfbalgebied als ook m.b.t. gezondheid en bewegen. We willen daartoe dan ook:

  • Over de gehele breedte van de vereniging spelen op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van andere, qua omvang vergelijkbare verenigingen in de regio.
  • Dat door de teams attractief en sportief korfbal gespeeld wordt, zodat onze leden in en buiten het veld de korfbalsport positief beleven.
  • Dat alle mensen die bij de vereniging betrokkenen zijn trouwe volgers worden, zijn en blijven, wat bijdraagt - samen met andere (recreatieve) activiteiten van de vereniging - aan het binden/boeien van leden en niet leden (ouders, sponsoren, en andere belangstellenden).

Alle betrokkenen worden zoveel als kan, of wenselijk is, op meerdere manieren ingezet voor, c.q. deelgenoot gemaakt bij, de vereniging en/of de korfbalsport, waardoor ACKC optimaal kan presteren en beheerst kan groeien.

Het ontstaan van ACKC

ACKC staat voor Almkerkse Christelijke Korfbalclub en is opgericht op 30 juni 1955 door de heren M. Maris, B. Kant, G. van Houwelingen, J.C. de Rijke en J. van den Driest. Het ontbreken in die tijd van een sportvereniging waar zowel jongens als meisjes gezamenlijk konden sporten was de reden voor het initiatief van deze heren. De heren van den Driest, Maris en Kant vormden samen met mevrouw Bakker en de heer W. Moerman het eerste bestuur van ACKC.

eerste ackc-logo vernieuwde ackc-logo

Het eerste logo van ACKC uit 2003 (door Timo Schouten) en de vernieuwde versie uit 2010 (Jostein Kiezebrink).

Op die dertigste juni 1955 meldden zich ongeveer 40 mensen aan als lid. Er konden daardoor drie teams worden samengesteld. Twee senioren teams en één junioren team welke twee maanden later hun eerste wedstrijden speelden. Het eerste seniorenteam speelde in de 4e klasse afdeling.

Het eerste veld waar ACKC op kwam te spelen was gelegen op een weiland van Arend Verschoor bij de oude aardappelbewaarplaats in de Achtersteeg, nu de Burgemeester H. Blokstraat. Manden werden gekocht van de contributiegelden en de rest werd door de leden zelf gemaakt.

Eind jaren vijftig startte ACKC ook met zaalkorfbal. In de jaren zeventig werden er toernooien door ACKC georganiseerd waar wel 60 tot 70 ploegen uit het gehele land aan deelnamen. Er werd dan op 11 velden gespeeld.

ACKC niet alleen voor korfballen

Naast het spelen van wedstrijden worden er door leden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het kampeerweekend voor de jeugd, pannenkoekbakmiddagen, sport- en spelmiddagen.

ACKC doet elk jaar ook mee met de Tienkamp, een meer dan bekend onderdeel van de feestweken in de zomer in Almkerk.

Het mixtoernooi met deelname van o.a. mensen van diverse andere verenigingen b.v. de voetbalvereniging of niet actieve oud-leden is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Met name de gezellige barbecue en het feest na afloop is altijd druk bezocht en zeer geslaagd.

Door diverse activiteiten buiten het korfballen om heeft ACKC een vertrouwde plaats in het verenigingsleven van Almkerk ingenomen.

ACKC had vanaf de oprichting tot 1991, dus 36 jaar lang, in de heer J. van den Driest een meer dan uitstekende voorzitter die heel veel voor onze vereniging heeft betekend. Ook na zijn aftreden als voorzitter is hij nog lang actief geweest voor de club. In 2005, na het 50-jarig jubileum en promotie naar de 1e klasse nog meegemaakt te hebben, is hij overleden.

De financiën

Tot ongeveer 1975 was er geen financiële ondersteuning voor de vereniging door de gemeente. Door middel van acties werd het benodigde geld binnengehaald. In het begin waren dat bijvoorbeeld een bazaar waar door de leden zelf gemaakte kleding en versnaperingen werden verkocht. Dit gebeurde meestal in Het Wapen van Emmickhoven.

Toneelstukken en muziekfestivals werden door de leden opgevoerd en georganiseerd om zo aan geld voor de vereniging te komen.

oliebollenactie1 oliebollenactie2 oliebollenactie3

De oliebollenactie, van het bakken tot de distributie.

Vanaf het jaar van de oprichting is er de in Almkerk alom bekende oliebollenactie met oudjaar. In het begin werden die bij de voorzitter thuis gebakken, tegenwoordig in de kantine op het sportveld.

Accommodaties die volgden

De tweede locatie waar ACKC kwam te spelen was het terrein waar nu het Gezondheidscentrum staat. Dat was al in 1956. Het terrein was eigendom van de heer A. Romijn, de melkboer.

Daarna volgde de verplaatsing naar de Kerkstraat in 1959. Op grond van Ton Verschoor die deze zelf voor korfballen geschikt maakte, door te egaliseren, draineren en in te zaaien. De club beschikte op dat moment over 4 tot 5 teams.

In 1962 verhuisde ACKC naar het net nieuw aangelegde sportpark "Sportpark Almkerk" achter de Rabobank. Op deze plaats zijn nu het Verlaat en het verpleeghuis Altenahove gevestigd. De voetbalvereniging en ACKC kregen daar elk een speelveld toegewezen door de gemeente. Dit was de vierde locatie.

In 1972, de voetbalvereniging was inmiddels groter geworden en daardoor schoof ACKC verder door naar rechts met een eigen kantine.

In 1988 vertrok de voetbalvereniging naar de sportlaan en kreeg ACKC de beschikking over hun faciliteiten op het sportpark, dit was inmiddels de zesde locatie.

In 1991 verhuisde ACKC ook naar de Sportlaan, naar een prachtig complex met een door de leden zelf gebouwde kantine en kleedkamers.

kantine

De kantine aan de Sportlaan, van voor de verbouwing in 2012.

Nieuwe accommodatie met kunstgras

In de eerste helft van 2012 is de accommodatie aan de Sportlaan vernieuwd. Met wederom medewerking van leden en overige vrijwilligers zijn de kleedkamers opgeknapt en is de kantine grondig verbouwd. Zowel de keuken als de bar als de toiletgroepen zijn verplaatst, zowat geen binnenmuur is overeind gebleven. De zichtzijde van de kantine is gedraaid naar de zijde van de Doornseweg. De aanpassingen zijn noodzakelijk omdat er op de grasvelden van de korfbal woningbouw gepland staat waardoor ACKC aan een andere zijde van het gebouw moet gaan spelen. Hiervoor zijn in de zomer van 2012 twee kunstgrasvelden aangelegd compleet met hekwerken, verlichting en duck-outs. Naast het kunstgras is er een trainingsgrasveld in gezamenlijk gebruik met VV Almkerk.